Konkurrencebetingelser

Konkurrence om træningsforløb

Denne konkurrence er oprettet og drevet af CYKLO. Konkurrencen er ikke oprettet eller drevet af Facebook Inc. – det vil sige, at konkurrencen hverken er sponsoreret og administreret af eller associeret med Facebook eller Instagram.
Du vil som deltager i konkurrencen udelukkende få tilsendt Facebook-meddelelser, som omhandler konkurrencen. Dine oplysninger vil ikke blive givet videre til tredje part.

Hvem kan deltage?

Det er kun brugere, der har en Facebook og/eller Instagram-profil, der kan deltage i konkurrencen. Du deltager ved at fortælle os hvem du kunne ønske dig at vinde et træningsforløb sammen med.
Ansatte hos CYKLO, DGI, DIF og Muskelsvindfonden må ikke deltage i konkurrencen.

Vinder

CYKLO finder to vindere af et træningsforløb med personlig træner fra Hi Five Fitness inkl. kostplan, træningsplan og to startnumre til Aarhus City Cykelmarathon. Konkurrencen slutter onsdag d. 28. maj 2017. Vinderen kontaktes direkte via Facebook eller Instagram-beskeder. Præmien bortfalder, hvis ikke vi får kontakt til vinderen.

Præmien

Der findes to vindere af præmien (træningsforløb med personlig træner fra Hi Five Fitness inkl. kostplan, træningsplan og to startnumre til Aarhus City Cykelmarathon). Præmien kan ikke ombyttes til kontanter eller andet i øvrigt.

Immaterielle rettigheder mv.

Ved deltagelse i konkurrencen garanterer du, at alle oplysninger du giver er sande og fuldstændige, ligesom du garanterer, at du i forbindelse med evt. uploads eller lignende har rettigheden til materialet og ikke krænker tredjemands ret. Ved deltagelse i konkurrencen og upload eller anden offentliggørelse af materiale overdrager du samtidig alle immaterielle rettigheder til det pågældende til CYKLO og i øvrigt indrømmer en tidsubegrænset vederlagsfri brugsret til CYKLO, idet omfang overdragelse ikke er mulig som følge af dansk præceptiv lovgivning.

Offentliggørelse

Ved deltagelse i konkurrencen accepterer du, at CYKLO vederlagsfrit kan anvende dit navn, Facebook-foto og det uploadede materiale i markedsføringsmæssige sammenhænge knyttet til konkurrencen.

Hvad skal du i øvrigt vide?

CYKLO er ikke ansvarlig for eventuelle trykfejl. CYKLO er endvidere ikke ansvarlig for forsinkelser, herunder forsinkelser forbundet med afsendte meddelelser, dette uanset om forsinkelsen medfører, at en vinder får ringe eller ingen mulighed for at acceptere præmien inden en given frist. Ved mistanke om snyd har CYKLO ret til at tjekke op på og udelukke deltagere.
Facebook og Instagram er ikke involveret i konkurrencen, hverken i form af administration, sponsorat eller på anden vis.
Spørgsmål omkring konkurrencen eller aktiviteterne på siden kan rettes til;
CYKLO, Muskelsvindfonden
Kongsvang Allé 23, Aarhus C
info@muskelsvindfonden.dk
Når du deltager i konkurrencen, accepterer du automatisk ovenstående konkurrencebetingelser. Du bedes derfor læse konkurrencebetingelserne nøje, før du
  • Del siden